ProProjekt

Bemutatkozás

A Probitas2014 Projektmanagement Kft megalapítását egyrészt a családi vállalkozás keretein belül megszerzett pályázatkezelési tapasztalat önálló hasznosításának igénye, másrészt a TÁMOP-2.3.6.B-12-1/5 pályázati kiírás keretében elnyert támogatás hasznosításának lehetősége motiválta. A meglévő – korábbi munkámból – adódó kapcsolatrendszer és ta­pasztalatok szolgáltatás elindítására és bevezetésére adhat alapot, míg az elemzések és felmérések alapján a piacbővítés és a folyamatos piaci fennmaradás biztosítható, mivel mind az igények, mind a pályá­zati kíná­lat bővülni fog. A vállalkozás célja, hogy üzleti vállalkozások és civil szervezetek részére pályázati tanácsadást és operatív segítséget biztosítson a pályázatok lebonyolításában, amivel a dél-dunántúli civil szféra és a kkv-k pályázati eredményességéhez és ezen keresztül verseny­képes­ségéhez hozzájáruljon.

Az egyéni ötlet lényege az, hogy a családi vállalkozás által kezelt pályázati állomány egy meghatározott részét a saját vállal­kozásom átveszi és helyben kezeli. Az anyacéggel együttműködve pedig a teljes pályázati folyamat vagy más konzultációs szolgáltatás is felkínálható lesz az ügyfélkör jobb kiszolgálása és növelése érdekében. Vállalkozásom tervezett vevőköre az ismertetett hazai- és EU-s pályá­zati forrásokra nyitott innovatív közösség, mely piaci jelenléte folya­matos, így a tervezett pályázati folyamatkövetés következtében az eredményes pályázati projektek megújuló kreativitást és innovációt e­redményeznek. E folyamatos fejlődési igény jelentheti a mikro szinten történő piaci jelenlétem alapját.

A személyes kapcsolattartás mellett az internetes jelenlét segítségével a szolgáltatások és referenciák bemutatásán túl az érdeklődők közösségének eredményesebb elérését tervezem webkettes eszközök segítségével, melyek a honlapon keresztül elérhetők a regisztrált partnerek számára. Ezekkel a megoldásokkal a mind a jelenlegi, mind a jövőbeli partnerek, érdeklődők jobban megszólíthatók, kiszolgálhatók.

A projektmenedzsment keretében az ál­talában szokásos szolgáltatásokat tervezem nyújtani, ami azonban nagyban javítja a koncepció életképes­ségét, az a családi vállalkozásból eredő szakmai hát­tér és támogatás.  A koncepció versenyelőnye a régióban működő hasonló vállalkozásokkal szemben az, hogy a családi vállalkozással a háta mögött a cégcso­port szektorspecifikus és helyi ta­pasztalatokkal és ismeretekkel rendelkezik, képes a teljes pályázati folyamatot lefedni, illetve egyéb konzultációs szolgáltatásokat is nyújthat.