ProProjekt

Kivonat a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (50 millió Ft és 500 millió Ft között) c. pályázat felhívásából

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 50 millió Ft és 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. lehet.  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 250-500 db.

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be

 

Jogi forma szerint:

 1. a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 2. b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 3. c) szövetkezetek.

A jogosultsági kritériumok valamint a tartalmi értékelési szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.

Mikro-, kis-, és középvállalkozások;

 1. a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

 

Elutasításra kerülnek azon . mikro-, kis-, és középvállalkozások

– amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

– akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

– amely, nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt a Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,

– amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,

– amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét,

– amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

Támogatás maximális mértéke

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb a meghatározott mérték az alábbiak szerint:

– az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

– a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

– a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

Előleg

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 100 millió Ft összegű előleget biztosít.

Vállalások

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket, személyi jellegű ráfordításukat és fenntartják foglalkoztatottaik létszámát. A támogatást igénylőnek az a), b) és c) pontjában foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.

a) Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.

– a bázis létszámot és

– a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

b) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása

 • ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

VAGY

 • bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

VAGY

 • bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

 

c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye:

 1. ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

VAGY

 1. bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

VAGY

 1. bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

Kizárólag a Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

A pályázatban csak a mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök illetve TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is

a) Új eszköz beszerzése – kötelező projektelem: össz költségvetés min 50%-a

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem: össz költségvetés max 25%-a

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem (amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte): össz költségvetés max 25%-a.

Fenntartási kötelezettség, biztosíték és önerő

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani a projektet.

A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett. Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania. Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges a saját forrást igazolnia

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük